Kontingentbetaling 2018/19

Kontingentet på 100 kr. for en sæson kan betales på følgende måder:
Kontant til kassereren ved aktivitetsaftnerne. Medbring girokort.
Kontooverførsel til Husflidsforeningens bankkonto: 9877 5000057718 med angivelse af medlemsnummer,
Sidste rettidige betaling for sæson 2018/19 er 26. september 2018. 


Deltagelse i enkeltarrangem
enter

Som noget nyt er der mulighed for at deltage i enkeltarrangementer uden at være medlem mod betaling af 25 kr. pr. aften. Medlemmer har fortrinsret til deltagelse i arrangementer, hvor der er tilmelding, men såfremt der er ledige pladser kan ikke medlemmer deltage.